Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras ieško specialiojo pedagogo pareigoms užimti (0,5 et.  pagal darbo sutartį). 

 

Darbo laikas – 17,0 val.  per savaitę. 

Darbo aprašymas: Spec. pedagogo pareigybės aprašas

 Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Prašymas dalyvauti konkurse;
Išsilavinimą patvirtinančių dokumentus kopijos, kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
Gyvenimo aprašymas (CV);
Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
Prašymas  leisti dalyvauti atrankoje laisvai spec. pedagogo pareigybei užimti.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokestis – nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198 (su pakeitimais).

Dokumentų pateikimo būdas – el. paštu adresu  deaf-center@vtmrc.lt

Pretendentams, labiausiai atitinkantiems pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus  išsiųsti  elektroniniu laišku.

Kontaktinė informacija – Adresas : Šilo g. 24, Vilnius, telefonas pasiteiravimui: 8 5 71 08 02