Vyriausybei pratęsus karantiną, profesinis mokymas mūsų Centre toliau vyks  mišriu būdu: praktinis mokymas – kontaktiniu būdu centro patalpose, užtikrinant būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, teorinis mokymas – nuotoliniu būdu.
Pagalbos mokiniui specialistų paslaugos teikiamos ir nuotoliniu, ir kontaktiniu būdu, pagal iš anksto suderintą grafiką.
Išsamesnę informaciją teikia grupių vadovai.