Atestacijos komisija

VTMRC Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

Pirmininkė Ernesta Konovalčik, VTMRC direktorė

Sekretorė Aušra Murauskienė, VTMRC profesijos mokytoja metodininkė

Nariai:
Rūta Žukauskaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyresnioji specialistė

Rima Valiukevičienė, Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų Mokymo skyriaus vedėja

Irena Seniūnienė, VTMRC profesijos mokytoja ekspertė

Jolanta Senkevič, VTMRC profesijos mokytoja metodininkė

 

Atestacinės komisijos veikla

Komisijos veikla vykdoma vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais. Atestacijos komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius (1 ir 2 pusmetį).