Nuolatinė komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre:
Jolanta Senkevič, profesijos mokytoja – komisijos pirmininkė, asmuo komunikacijai korupcijos prevencijos klausimais,
Aušra Reinienė , profesijos mokytoja – komisijos sekretorė,
Edita Baranovska, profesijos mokytoja – narė,
Diana Veiverienė, profesijos mokytoja – narė,

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre, kreiptis el. paštu antikorupcija@vtmrc.lt
Pranešti apie korupciją STT galima telefonu (85) 266 3333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.

Pranešimo apie korupcijos apraiškas forma (dokumentas atsisiuntimui)

VTMRC korupcijos prevencijos tvarkos aprašas  (pdf dokumentas)
VTMRC korupcijos prevencijos veiksmų planas (pdf dokumentas)
VTMRC motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimo (pdf dokumentas)