Profesijos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas – profesijos mokytoja metodininkė A. Murauskienė
Sekretorė – vyr. profesijos mokytoja D. Veiverienė

Nariai – visi Centro profesijos mokytojai

 

Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Pirmininkė – gestų k. vertėja V. Slovikienė
Nariai – visi pagalbos mokiniui specialistai

 

Profesinio mokymo metodinėse komisijose dalyvauja:

Menų profesinio mokymo metodinėje komisijoje – Irena Seniūnienė – Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro profesijos mokytoja ekspertė;

Tekstilės, aprangos, avalynės, odos profesinio mokymo metodinėje komisijoje – Jolanta Jakšto – Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro profesijos mokytoja metodininkė;