Mokytojų taryba

Pirmininkė – direktorė E. Konovalčik
Pirmininkės pavaduotoja – direktorės pavaduotoja ugdymui G. Stankutė
Sekretorė – vyr. profesijos mokytoja E. Baranovska

Nariai – visi Centro pedagogai