Pagrindiniai Centro dokumentai

VšĮ VTMRC įstatai – (pdf dokumentas)

2019 m. veiklos programa  (patvirtinta) (pdf dokumentas)

2018 m. veiklos programos ataskaita (patvirtinta) (pdf dokumentas)

 

Mokymo licenzija 14.11.2012 – (pdf dokumentas)

Leidimas vykdyti mokymo programas – (pdf dokumentas)

2019-2021 m. strateginis švietimo planas – (pdf dokumentas)

Asmens duomenų tvarkymo VTMRC tvarkos aprašas (pdf dokumentas)

Darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas (pdf dokumentas)

Darbo tvarkos taisyklės – (pdf dokumentas)

Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas  – (pdf dokumentas)

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Konkursų pareigoms organizavimo ir vykdymo tvarka – (pdf dokumentas)

Pašalinių asmenų lankymosi VTMRC tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)

Akademinių atostogų suteikimo tvarkos aprašas – (pdf dokumentas)