2018 m. vidaus audito ataskaita (.pdf dokumentas)
2017 m. vidaus audito ataskaita (.pdf dokumentas)