2020 m. vidaus audito ataskaitos

2020 m. nepriklausomo auditoriaus išvada  (pdf dokumentas)

2019 m. vidaus audito ataskaitos (pdf dokumentas)

2018 m. vidaus audito ataskaita (pdf dokumentas)

2017 m. vidaus audito ataskaita (pdf dokumentas)