2020 m. nepriklausomo auditoriaus išvada  (pdf dokumentas)

2019 m. vidaus audito ataskaitos (pdf dokumentas)

2018 m. vidaus audito ataskaita (pdf dokumentas)

2017 m. vidaus audito ataskaita (pdf dokumentas)