Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro nuomos viešojo konkurso sąlygos

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas – (dokumentas)

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas – (dokumentas)

Viešųjų pirkimų planas 2021 m. –  (dokumentas)

Viešųjų pirkimų ataskaita (dokumentas)