erasmus_mazas

Birželio 19 d. (trečiadienį) 11.20 val. vyko projekto  Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos komunikacija ES šalyse“ baigiamasis renginys  Renginio metu buvo pristatytos projekto dalyvių – mokinių bei centro darbuotojų mobilumo patirtys. Daugiau akimirkų iš stažuotės galite pamatyti galerijoje.

erasmus_mazas

Projekto dalyviai sėkmingai grįžo iš keturias savaites trukusios praktikos Vokietijoje, Berlyne!

Balandžio 22 d. išlydėjome antrosios projekto Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos komunikacija ES šalyse” dalies dalyvius (mokinius) į Vokietiją, Berlyną. Nespėjus stažuotei prailgti, gegužės 20 d. dalyviai ir du juos lydintys mokytojai sėkmingai grįžo namo. Dvi virėjo specialybės mokinės praktiką atliko socialiai atsakingoje Schwartzsche Villa Grunewaldstr. 55, 12165 Berlin įmonėje. O staliaus bei apdailininko specialybės mokiniai praktiką atliko kitoje socialiai atsakingoje įmonėje „Mosaik“. Daugiau įspūdžių iš praktikos vietų galite pamatyti galerijoje.
Po dienos praktikos vietoje, projekto dalyviai ir ilsėjosi bei turėjo galimybę pažinti Vokietijos kultūrą, istorines Berlyno vietas.
Mokinių praktikos laikotarpiu, gegužės 4-12 dienomis Vokietijoje, Berlyne stažavosi ir 6 mokytojai bei administracijos darbuotojai, turėję galimybę ne tik pažvelgti iš arčiau mokinių praktikos vietas, bet ir pagilinti savo profesines, socialines ir kultūrines kompetencijas darbo stebėjimo vizituose, įvairiose įmonėse  bei įstaigose, dirbančiose ir ugdančiose specialiųjų poreikių mokinius.

erasmus_mazas
Pirmadienį (balandžio 22 d.) išlydėjome antrosios projekto Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos komunikacija ES šalyse” dalies dalyvius į Vokietiją, Berlyną. Kad stažuotė būtų sėkminga, kartu su šešiais projekto dalyviais išvyko ir du mokinius lydintys mokytojai. Linkime nepakartojamų įspūdžių ir neįkainojamos patirties atliekant praktiką

erasmus_mazas

Po mėnesį trukusios stažuotės Austrijoje, Karintijoje, pagal profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos komunikacija ES šalyse”, pilni emocijų ir gražiausių prisiminimų, trečio kurso mokiniai lapkričio 18 d. sėkmingai sugrįžo namo.
Laura praktiką atliko  „Panoramadorf Saualpe“ trijų žvaigždučių viešbučio restorano virtuvėje,  Alberta kruopščiai darbavosi „Gasthof Pension Singer“ šeimos restorane, Rytis praktiką atliko aukščiausiai 3 km aukštyje esančiame restorane „Steinerhütte“, Tomas su Rūta darbavosi vegetariškame restorane „Biolandhaus ARCHE“, o Judita su Audriumi praktiką atliko „Gipfelhaus Magdalensberg Familie Skorianz“ viešbučio restorane.  Projekto dalyviai susipažino su Austrijos  įmonių darbo organizavimu bei darbo kultūra susibendravo su įmonėse dirbančiais darbuotojais.  Kelios praktikantės teigia, kad norėtų dar kartą  sudalyvauti tokioje stažuotėje.
Nors mokiniai stropiai atlikinėjo praktiką, susipažino su naujomis technologijomis bei Austrijos virtuve, tačiau nepamiršo ir pailsėti bei pažinti šalies kultūrą iš arčiau – sudalyvavo  ekskursijos po Klagenfurtą ir Austrijos sostinę Vieną.
Atlikta stažuotė pripažinta kaip gamybinė praktika, kuri yra privaloma mokymo programos dalis. Projekto dalyviai gavo priimančiosios organizacijos BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur  GmbH sertifikatus, dalyviams netrukus atsiųs Europass mobilumo dokumentus.
Projekto vykdymo rezultatai bus pristatyti baigiamajame projekto renginyje 2019 m. birželio mėnesį.

Praktikos akimirkos…

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

erasmus_mazas

VTMRC bendruomenės dėmesiui!

Norime padėkoti už aktyvų dalyvavimą projekto NR. 2018-1- LT01-KA102-046909 „JAUNUOLIŲ PROFESINĖS  PRAKTIKOS  KOMUNIKACIJA ES ŠALYSE“ atrankoje! Iš viso atrankoje dalyvavo 32 mokiniai.

Rugsėjo 27 dieną buvo atrinkti 7 dalyviai stažuotei į Austriją bei 10 dalyvių į Vokietiją. Atranką perėjusiems dalyviams apie stažuotę pranešama asmeniškai.

Siekiant išvengti šaltų orų bei jų padarinių mokinių sveikatai, stažuotės laikotarpis į Austriją perkeliamas į spalio 20 d. – lapkričio 18 d. Stažuotės į Vokietiją laikotarpis – 2019 m. balandžio 20 d. – gegužės 19 d.

Atsiprašome už nepatogumus.

erasmus_mazas

III kurso mokinių dėmesiui!

Laimėtas „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės  praktikos  komunikacija ES šalyse“.

Stažuotė Austrijoje 2018 m. spalio 20 d. – lapkričio 18 d.
Stažuotė Vokietijoje 2019 m. balandžio 20 d. – gegužės 17 d. 

Dalyvių kelionės, draudimo, pragyvenimo išlaidos bus apmokėtos ir projekto lėšų. 

2018 m. rugsėjo 13 – 26 d.  kviečiame III kurso virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių mokinius teikti prašymus dėl dalyvavimo projekte koordinatorei Ievai Kurmilavičiūtei (I aukštas, kab. Nr. 2-22).
Kartu su prašymais reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. grupės vadovo rekomendaciją,
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
3. negalią patvirtinančio dokumento kopiją, jei yra,
4. mokinio CV.

2018 m. rugsėjo 27 d. nuo 10 val. VTMRC I aukšto kalbų klasėje kandidatai dalyvauti projekte kviečiame į individualius pokalbius su atrankos komisijos nariais (interviu).
Atrankos kriterijai:
– teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pasiekimai
– socialinius įgūdžiai
– dalyvavimas VTMRC veikloje
– motyvacija atlikti praktiką užsienyje
– asmeninės savybės.

Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.  

erasmus_mazas

Norėdami pasidalinti puikia žinia su mokyklos bendruomene pranešame, jog Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrui yra skirtas finansavimas  „Erasmus + 1″ pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektui  Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos  komunikacija ES šalyse” vykdyti. VTMRC projektą įgyvendins kartu su partneriais: „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH” (Austrijoje, Sirnitze) bei „International and European Education Programs gGmbH” (Vokietijoje, Berlyne).

Šio projekto  tikslas – kelti jaunuolių konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į darbo rinką, sudarant jiems sąlygas įgyti tinkamą kvalifikaciją stažuojantis tarptautinėse įmonėse. Iškelto tikslo bus siekiama organizuojant 17 jaunuolių (besimokančių virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių) keturių savaičių praktiką Karintijos (Austrija) miesto įmonėse bei Berlyno (Vokietija) miesto įmonėse, kuriuose jie gilins profesines žinias ir įgūdžius.

Dalyvavimas mobilumo projektuose, jo teigiamas poveikis projekto dalyviams ir mūsų įstaigos bendruomenei  skatins toliau tęsti projektinę veiklą, vystyti bendradarbiavimą su partneriais iš ES šalių, ieškoti naujų ryšių, nes tai veiksminga priemonė pasiekti vieną iš strateginio VTMRC tikslų – užtikrinti aukštesnę profesinio mokymosi paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiama, kad baigę centrą mokiniai galėtų konkuruoti ES šalių darbo rinkoje, todėl jų darbinių ir socialinių įgūdžių tobulinimas užsienyje yra būtinas. Taip pat dalyvavimas projekte sudaro sąlygas realizuoti VTMRC strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2019 m. veiklos programoje kokybės užtikrinimo  strateginio planavimo srityje  numatytus tikslus: plėtoti ryšius su socialiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje; vykdyti projektinę veiklą.

Planuojama, jog į Karintiją vyks 2 staliaus ir 5 virėjo specialybių mokiniai. Berlyne stažuotę atliks 4 apdailininko (statybininko), 2 staliaus ir 4 virėjo specialybių mokiniai. Visos stažuotės metu mokiniai bus prižiūrimi lydinčiųjų pedagogų, kurie turi bendravimo patirtį su jaunuoliais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius. Praktikos laikotarpis – nuo 2019 vasario 4 d. iki 2019 kovo 1 d. (neįskaitant kelionės dienų). Praktika užsienyje bus įskaityta kaip praktikos, numatytos ir patvirtintos mokymo programoje, dalis. Dalyvių patobulinti bei įgyti įgūdžiai bus įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu išduodant „Europass“ mobilumo dokumentus..

Tolimesnė informacija dėl dalyvių atrankos kriterijų bei paraiškų teikimų bus pildoma rugsėjo mėnesį.

erasmus

 Projektas „Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse“

Projektas Nr. 2017-1-LT01-KA102-035125 “Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse”finansuotas Erasmus+ programos lėšomis. VTMRC projektą vykdė kartu su partneriais: Salo Baltic International OÜ (Estijoje), Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietijoje).

Projekto  tikslas – kelti jaunuolių konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į darbo rinką, sudarant jiems sąlygas įgyti tinkamą kvalifikaciją stažuojantis tarptautinėse įmonėse. Iškelto tikslo buvo siekiama organizuojant 16 jaunuolių (besimokančių virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių) 4 – ių savaičių praktiką Šverino (Vokietija) miesto įmonėse ir Talino (Estija) miesto įmonėse, kuriuose jie gilins profesines žinias ir įgūdžius.

Į Schweriną vyko 4 apdailininko, 4 staliaus ir 4 virėjo specialybių mokiniai. Taline praktiką atliko 4 virėjo specialybės mokiniai.

Plačiau apie projektą skaitykite čia…

erasmus

Projektas „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje – žingsnis darbo link“

Projektas Nr. 2016-1- LT01-KA102- 022815 „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje-žingsnis darbo link“ finansuotas remiant Europos Komisijai, Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto partneriai: Salo Baltic International OÜ (Estijoje), Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietijoje).

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių praktinius  -profesinius bei socialinius įgūdžius užsienio įmonėse, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių. Projektu suteikta galimybė 4 savaičių trukmės praktiką atlikti 16 būsimiems III k. mokiniams: Estijoje – 4 virėjo specialybės mokiniams, Vokietijoje – 4 virėjo, 4 staliaus ir 4 apdailininko (statybininko) specialybės mokiniams. Praktika užsienyje buvo įskaityta kaip praktikos, numatytos ir patvirtintos mokymo programoje, dalis. Dalyvių patobulinti bei įgyti įgūdžiai buvo įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu išduodant Europass mobilumo dokumentus ir priimančiųjų organizacijų sertifikatus.

Plačiau apie projektą skaitykite čia… 

erasmus

 ERASMUS+  projektas  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000045 “Mokinių su specialiaisiais poreikiais stažuotė Vokietijoje”.

Projektas suteikė galimybę 12-ai  centro  mokinių stažuotis (atlikti baigiamąją praktiką) Vokietijoje.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, praktinius įgydžius ir kompetencijas, siekiant užtikrinti jų sklandžią integraciją į darbo rinką.
Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir tenkinti dalyvių poreikius,  8 virėjo ir 4 staliaus specialybės III kurso mokiniai  į 6 savaites stažavosi Vokietijoje, Šverino mieste nuo 2015 m. vasario 7 d.  iki 2015 m. kovo 21 d.
Priimantysis partneris užsienyje – Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH.

Plačiau apie projektą skaitykite čia…

Projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame ugdyme“

mukis

Šiandieniniame gyvenime, kokią karjeros sritį bepasirinktume, viskas taip greitai keičiasi, kad vienintelis būdas – nuolat mokytis ir tobulėti.

Mūsų centre buvo vykdomas projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame ugdyme“ Nr.VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002.

Projekto informacinė svetainė http://www.mukis.lt

Karjeros koordinatorė:
Aušra Reinienė

 

gyvenimas_logoProjektas  “Virėjų profesinių įgūdžių tobulinimas Vokietijos virtuvėje“ 

Centras parengė Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą “Virėjų profesinių įgūdžių tobulinimas Vokietijos virtuvėje“ ir gavo Europos Komisijos finansavimą jo įgyvendinimui. Gautos dotacijos suma – 22 944,0 0 EUR.

Projekto pagrindinis tikslas – kelti mokinių su klausos negale konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į laisvą darbo rinką sudarant sąlygas gamybinę praktiką atlikti Vokietijos įmonėse.

Projekto partneriai: Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietija) ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto metu bus pasiekta šių rezultatų:

* 10 virėjo  specialybės mokiniai,  atlikdami 6 savaičių trukmės gamybinę praktiką Vokietijoje, pagilins specialybės žinias ir patobulins profesinius, praktinius įgūdžius  maisto ruošimo srityje;

* Išugdys  komandinio bei individualaus darbo, bendravimo įgūdžius, įgis pasitikėjimą savo jėgomis;

* Patobulins bendrosios bei profesinės užsienio gestų kalbos praktinius įgūdžius;

* Išugdys adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgis tarptautinio mobilumo patirties.

Dalyvius lydės 4 pedagogai, kurie keisis po 2 kas tris savaites.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013  m. liepos 1 d. – 2014  m. lapkričio 30 d.

Stažuotė: pradžia  – 2014 m.  balandžio 12 d., pabaiga – 2014 m. gegužės 24 d.

Plačiau apie projektą skaitykite čia…

Projektas “Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigose”
(“Kokybės užtikrinimo sistemos Vilniaus regiono PMĮ”)


 

gyvenimas_logoProjektas „Kurčiųjų moksleivių profesinė praktika“, Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT0688

Š.m. vasario 27 d. 11 val. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre įvyko įvykdyto stažuotės projekto „Kurčiųju moksleivių profesinė praktika” Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0688 baigiamasis renginys.

2013 m. vasario 27 d. visa Centro bendruomenė susirinko  III aukšto fojė. Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Centro direktorė Ernesta Konovalčik.  Jolanta Proniajeva (projekto koordinatorė) pristatė projektą. Taip pat pasisakė mokinių  lydinčioji Reda Bukelienė. Pastatų restauratoriaus  specialybės mokinys Juozas Kamarauskas parengė praktinį savo patirties pristatymą, pasidalino įspūdžiais iš praktikos Ispanijoje.

Praktikos Ispanijoje patirtis buvo pristatyta stende.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai; projektas buvo finansuotas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą; Mokymosi visą gyvenimą programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pristatymo akimirkos…

 

leonardo_logo

Vykdant Leonardo da Vinci mobilumo projektą “Tiltas per Europą” – kurčiųjų ir neįgaliųjų žmonių įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas Europinėje dimensijoje – Graikijos patirtis” LLP-LdV-PLM-2012-LT-0741 2012m. lapkričio 16-29 dienomis mūsų Centro socialinė pedagogė V. Lagauskienė vyko į Atėnus kelti savo kvalifikaciją.
Vizito metu ji įgijo naujų žinių, gebėjimų ir kompetencijų, kurios yra labai naudingos darbe –  socialinės reabilitacijos srityje. V. Lagauskienei labai patiko visos aplankytos reabilitaciją ir ugdymą teikiančios organizacijos:

  • Nacionalinis reabilitacijos centras žmonėms kurie patyrė traumas ir turi judėjimo negalią
  • „Estija“ intelekto ir mokymo sutrikimus turinčių asmenų organizacija.
  • Neįgaliųjų mokykla ( autistų)
  • Nevyriausybinė  socialinių paslaugų organizacija
  • Savarankiško gyvenimo namai įkurti neįgaliųjų vaikų tėvų asociacijos

Didelį įspūdį padarė puikiai organizuotos kultūrinės pažintinės ekskursijos.

 

 

Projekto “Darbo link” apdovanojimas

apdovanojimas 12012-11-15 buvo apdovanoti Geriausio Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto konkurso šių nominacijų nugalėtojai: „Inovatyvi idėja“, „Sėkminga partnerystė“, „Veiksmingas įnašas bendruomenei ar regionui“, „Projekto dalyvio svajonės įgyvendinimas“ bei „Populiariausias tarp geriausių“.
Projektas „Darbo link“, kurio partneris yra mūsų centras, tapo nugalėtoju nominacijoje „Veiksmingas įnašas bendruomenei ar regionui“. Mūsų centro mokytoja metodininkė, šio projekto vadovė Danguolė Michelevičienė, buvo apdovanota nugalėtojo diplomu ir originaliu prizu.
Sveikiname visus projekto dalyvius ir partnerius nuoširdžiu darbu prisidėjusius prie sėkmės.
Apdovanojimo akimirkos…

 

Projekto “Darbo link” pristatymas Briuselyje

Mūsų centras yra projekto „Darbo link“ partneris. Šis projektas tapo „Regio Stars 2013“ finalininku kategorijoje „Informavimas ir viešinimas: Europos Sąjungos regioninės politikos viešinimas naudojant trumpus video filmus“. Renginio metu mūsų Centro profesijos mokytoja metodininkė Danguolė Michelevičienė pristatys projektą vertinimo komisijai Briuselyje 2012 m. spalio 9-11 d.

Plačiau : http://www.esparama.lt/regiostars