2021-2022 mokslo metų vykdomų programų įgyvendinimo planas (ugdymo planas)  (pdf dokumentas).

Elektroninio dienyno naudojimosi nuostatai (pdf dokumentas).

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas  (pdf dokumentas).

Renginių planas  (pdf dokumentas).