2019-2021 mokslo metų ugdymo planas (pdf dokumentas).

2018-2019 m.m. mokslo metų ugdymo plano pakeitimai dėl Erasmus+ moksleivių  praktikos (pdf dokumentas)

Elektroninio dienyno naudojimosi nuostatai (pdf dokumentas).

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas  (pdf dokumentas).

Renginių planas  (pdf dokumentas).