Priimami mokiniai, turintys nebaigtą pagrindinį išsilavinimą.
Mokymosi trukmė – 3 metai.

Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa parengta atsižvelgiant į didėjančius rinkos poreikius ir  žmogaus, turinčio specialiuosius poreikius, galimybes pasireikšti šioje srityje.

Dailiųjų rankdarbių gamintojas turi išmanyti apie dailiųjų rankdarbių gaminimo techniką, lietuvių liaudies meno palikimą, tvarkingai ir kūrybingai gaminti įvairius rankdarbius. Būsimieji dailiųjų rankdarbių gamintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų mokslo, technologinių įrengimų, kompozicijos kūrimo pagrindų, lietuvių liaudies meno ir kt. Mokiniai praktiškai mokosi įvairių rankdarbių technikos: siuvimo, siuvinėjimo, nėrimo, mezgimo, audimo, skiautinių siuvimo, karpinių karpymo, veltinio vėlimo, audinių marginimo, floristikos pagrindų, retųjų technologijų.

Trečiame kurse gamybinės praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami mezgimo, nėrimo, audimo, skiautinių siuvimo, karpinių karpymo, vilnos vėlimo, audinių dažymo ir marginimo, siuvinėjimo ir kiti praktiniai gebėjimai. Sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus mokiniams suteikiama kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas.

Baigus šią specialybę, galima dirbti įmonėse, individualiai; taip pat būti liaudies meistrais arba jų pagalbininkais.