Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbininką, gebantį kokybiškai atlikti pastatų restauravimo darbus. Ji skirta asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo.
Pastatų restauratoriai susipažįsta su bendraisiais statybos ir restauravimo darbais, mokosi apskaičiuoti atliktų restauravimo darbų apimtį ir medžiagų sąnaudas, apdirbti medieną rankiniais įrankiais, mūryti ir restauruoti konstrukcijas iš paprastų ir apdailos plytų, blokelių ir lauko akmenų. Geba atlikti vertikaliųjų ir horizontaliųjų paviršių hidroizoliacinius darbus, surinkti ir montuoti klojinius, kloti armatūrą ir betonuoti, atliekant restauravimo darbus, tinkuoti rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, tinką restauruoti, dažyti restauruojamų pastatų paviršius rankiniais dažymo įrankiais ir mechanizuotu būdu.
Baigiamajame kurse gamybinė praktika atliekama mokyklos dirbtuvėse, medžio apdirbimo, statybos ir remonto bei pastatų restauravimo įmonėse.
Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos mokinių teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai. Sėkmingai baigusiems mokslą asmenims įteikiamas kvalifikacinis pažymėjimas.
Baigęs mokymo programą specialistas gali dirbti statybos ir remonto bei pastatų restauravimo įmonėse, atlikti individualius užsakymus.