Priimami mokiniai, turintys nebaigtą pagrindinį išsilavinimą.
Mokymosi trukmė – 3 metai.

Programos tikslas – parengti virėją, mokantį ruošti sveiką ir kokybišką maistą.

Moksleiviai mokosi gaminti šaltus ir karštus patiekalus, desertus, gėrimus, nesudėtingus konditerijos gaminius, juos patiekti lankytojams, serviruoti stalus, komponuoti puokštes. Dirbti su įvairiais maisto ruošimo technologiniais įrenginiais, naudotis receptūrų rinkiniais, atlikti pirminį žaliavų paruošimą. Mokosi virti daržoves, ankštinius, makaronų gaminius ir košes, gaminti nesudėtingus nacionalinius ir firminius patiekalus, apipavidalinti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, eksploatuoti įrenginius, laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių, higienos reikalavimų.

Praktika atliekama mokyklos valgykloje, viešojo maitinimo, duonos kepimo ir konditerijos gamybos įmonėse.

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos mokinių teorinės žinios bei praktiniai gebėjimai. Sėkmingai baigusiems mokslą asmenims suteikiama virėjo kvalifikacija.

Įgiję šią kvalifikaciją asmenys gali dirbti virėjais restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose, kitose maitinimo įmonėse.