Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro bendruomenė prisidėjo prie „Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ“. Šių metų kovo mėnesį buvo organizuojamos įvairios veiklos, kurių metu akcentavome moralinius bei žmogiškuosius veiksnius, ugdėme bendrystę ir bičiulystę.

Šių metų  kovo mėnuo buvo pavadintas „Draugystės ratu“. Renginių metu siekėme kurti saugią aplinką jaunimui  bei suaugusiems.

Psichologė N. Radevič skirtingų specialybių mokinių grupėms skaitė paskaitą apie draugiškumą. Kiekvienoje grupėje vyko filmukų apie draugystę peržiūra ir aptarimas. Mokiniai atliko praktinę užduotį „Suglamžytas žmogus“ bei aptarė pateiktas situacijas apie nedraugišką elgesį. Visiems norintiems buvo surengtas šokio – judesio terapijos užsiėmimas „Šokis su draugu“. Šokdami mokiniai puikiai atsipalaidavo ir pasidalino geromis emocijomis.

Profesijos mokytoja Diana Veiverienė kovo 18 d. organizavo mokiniams neformaliąją veiklą „Internetas kūrybiniams darbeliams“. Užsiėmimo metu mokiniai išlankstė origami darbelių, kuriuos galėjo padovanoti draugams ar šeimos nariams.

Virėjų specialybės mokytojos: Daiva Kovzan, Edita Baranovska, Aušra Reinienė, kovo mėn. 25 d. pakvietė skirtingų specialybių mokinius išbandyti savo gebėjimus  konditerio profesijoje.  Mokiniai kepė sausainius, kuriuos pavadino „Draugiški smaližiai – siurprizai“. Sausainiai ypatingi tuo, kad jų viduje buvo palinkėjimai.

Kovo mėn. 28 d. vyko apibendrinamasis (baigiamasis) renginys „Draugystės ratas“, kurio metu socialinė pedagogė V. Lagauskienė priminė apie vykusias veiklas ir paprašė kartu pažiūrėti senosios animacijos filmuką „Maišas obuolių“, kurį vėliau savo grupėse aptars su mokytojais bei pagalbos mokiniui specialistais. Po filmo peržiūros visa Centro bendruomenė vaišinosi mokinių keptais sausainiais „Draugiški smaližiai – siurprizai“. Visi džiaugėsi radę linkėjimus.

Šį mėnesį vykę renginiai, Centro bendruomenei suteikė vilties, kad sumažės nemalonių gyvenimo situacijų.

Mėnesio „Draugystės ratas“ renginių akimirkas žiūrėkite čia…