Informuojame, kad pertvarkoma biudžetinė įstaiga Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras.  Po pertvarkymo nuo 2019 m. sausio 1 d. veiks viešoji įstaiga – Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras (Švietimo ir mokslo ministro 2018-12-07 įsakymas Nr. V-1026 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro pertvarkymo“). Visi kiti duomenys: adresas, telefonas, faksas, banko rekvizitai lieka nepasikeitę. VTMRC įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 190798047.

 VTMRC savininkė – Lietuvos Respublika. Valstybės, kaip Įstaigos savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas – A. Volano g. 2. Vilnius.