2020 m. balandžio 17 d. ŠMSM ministras A. Monkevičius pasirašė įsakymą, kuriame nurodė, jog 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas karantino laikotarpiu nevykdomas. Mokiniui išduodamame profesinio mokymo diplome teorijos ir praktinio mokymo patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje vietoje prie teorijos ir praktikos pavadinimo bus rašomi atitinkami  balai  – teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai.

Atkreipiame moksleivių, jų tėvelių, globėjų, mokytojų dėmesį, kad egzaminai nebus vykdomi tik jei karantinas vis dar tęsis. Jei karantinas baigsis, egzaminai vyks.

Susipažinti su ŠMSM ministro įsakymu galite čia.