Siekiant užtikrinti mokinių saugumą,
bendrabutyje bus apgyvendinami tik tie moksleiviai, kurie turės galiojantį galimybių pasą. Išimtys nebus taikomos.