Šiais metais švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines. Kovo 10 d. mūsų Centre vyko minėjimas, kuriame sveikinimo žodį tarė direktorė Ernesta Konovalčik, buvo prisiminta istorija, dalintasi tų dienų prisiminimais.
Sveikiname visus su 30-uoju laisvės pavasariu!