Rugsėjo mėnesį  vyko prevencinių paskaitų ciklas,  skirtas asmens sveikatos priežiūrai. Centro bendrosios praktikos slaugytoja B. Rodiučenko ir socialinė pedagogė V. Lagauskienė informavo pirmo kurso kiekvienos grupės mokinius apie higienos reikalavimus, užkrečiamas ligas ir COVID-19 pandemiją. Veiklos vyko pagal   Sveikatos priežiūros mokyklose reikalavimus. Šios temos bus tęsiamos dorinio ugdymo pamokose.