Š. m. balandžio 15-19 dienomis mūsų Centre vyks Atvirų durų dienos.
Kviečiame apsilankyti!