erasmus_mazas

Birželio 19 d. (trečiadienį) 11.20 val. vyko projekto  Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos komunikacija ES šalyse“ baigiamasis renginys  Renginio metu buvo pristatytos projekto dalyvių – mokinių bei centro darbuotojų mobilumo patirtys. Daugiau akimirkų iš stažuotės galite pamatyti galerijoje.

erasmus_mazas

Projekto dalyviai sėkmingai grįžo iš keturias savaites trukusios praktikos Vokietijoje, Berlyne!

Balandžio 22 d. išlydėjome antrosios projekto Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos komunikacija ES šalyse” dalies dalyvius (mokinius) į Vokietiją, Berlyną. Nespėjus stažuotei prailgti, gegužės 20 d. dalyviai ir du juos lydintys mokytojai sėkmingai grįžo namo. Dvi virėjo specialybės mokinės praktiką atliko socialiai atsakingoje Schwartzsche Villa Grunewaldstr. 55, 12165 Berlin įmonėje. O staliaus bei apdailininko specialybės mokiniai praktiką atliko kitoje socialiai atsakingoje įmonėje „Mosaik“. Daugiau įspūdžių iš praktikos vietų galite pamatyti galerijoje.
Po dienos praktikos vietoje, projekto dalyviai ir ilsėjosi bei turėjo galimybę pažinti Vokietijos kultūrą, istorines Berlyno vietas.
Mokinių praktikos laikotarpiu, gegužės 4-12 dienomis Vokietijoje, Berlyne stažavosi ir 6 mokytojai bei administracijos darbuotojai, turėję galimybę ne tik pažvelgti iš arčiau mokinių praktikos vietas, bet ir pagilinti savo profesines, socialines ir kultūrines kompetencijas darbo stebėjimo vizituose, įvairiose įmonėse  bei įstaigose, dirbančiose ir ugdančiose specialiųjų poreikių mokinius.

erasmus_mazas
Pirmadienį (balandžio 22 d.) išlydėjome antrosios projekto Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos komunikacija ES šalyse” dalies dalyvius į Vokietiją, Berlyną. Kad stažuotė būtų sėkminga, kartu su šešiais projekto dalyviais išvyko ir du mokinius lydintys mokytojai. Linkime nepakartojamų įspūdžių ir neįkainojamos patirties atliekant praktiką

erasmus_mazas

Po mėnesį trukusios stažuotės Austrijoje, Karintijoje, pagal profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos komunikacija ES šalyse”, pilni emocijų ir gražiausių prisiminimų, trečio kurso mokiniai lapkričio 18 d. sėkmingai sugrįžo namo.
Laura praktiką atliko  „Panoramadorf Saualpe“ trijų žvaigždučių viešbučio restorano virtuvėje,  Alberta kruopščiai darbavosi „Gasthof Pension Singer“ šeimos restorane, Rytis praktiką atliko aukščiausiai 3 km aukštyje esančiame restorane „Steinerhütte“, Tomas su Rūta darbavosi vegetariškame restorane „Biolandhaus ARCHE“, o Judita su Audriumi praktiką atliko „Gipfelhaus Magdalensberg Familie Skorianz“ viešbučio restorane.  Projekto dalyviai susipažino su Austrijos  įmonių darbo organizavimu bei darbo kultūra susibendravo su įmonėse dirbančiais darbuotojais.  Kelios praktikantės teigia, kad norėtų dar kartą  sudalyvauti tokioje stažuotėje.
Nors mokiniai stropiai atlikinėjo praktiką, susipažino su naujomis technologijomis bei Austrijos virtuve, tačiau nepamiršo ir pailsėti bei pažinti šalies kultūrą iš arčiau – sudalyvavo  ekskursijos po Klagenfurtą ir Austrijos sostinę Vieną.
Atlikta stažuotė pripažinta kaip gamybinė praktika, kuri yra privaloma mokymo programos dalis. Projekto dalyviai gavo priimančiosios organizacijos BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur  GmbH sertifikatus, dalyviams netrukus atsiųs Europass mobilumo dokumentus.
Projekto vykdymo rezultatai bus pristatyti baigiamajame projekto renginyje 2019 m. birželio mėnesį.

Praktikos akimirkos…

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

erasmus_mazas

VTMRC bendruomenės dėmesiui!

Norime padėkoti už aktyvų dalyvavimą projekto NR. 2018-1- LT01-KA102-046909 „JAUNUOLIŲ PROFESINĖS  PRAKTIKOS  KOMUNIKACIJA ES ŠALYSE“ atrankoje! Iš viso atrankoje dalyvavo 32 mokiniai.

Rugsėjo 27 dieną buvo atrinkti 7 dalyviai stažuotei į Austriją bei 10 dalyvių į Vokietiją. Atranką perėjusiems dalyviams apie stažuotę pranešama asmeniškai.

Siekiant išvengti šaltų orų bei jų padarinių mokinių sveikatai, stažuotės laikotarpis į Austriją perkeliamas į spalio 20 d. – lapkričio 18 d. Stažuotės į Vokietiją laikotarpis – 2019 m. balandžio 20 d. – gegužės 19 d.

Atsiprašome už nepatogumus.

erasmus_mazas

III kurso mokinių dėmesiui!

Laimėtas „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės  praktikos  komunikacija ES šalyse“.

Stažuotė Austrijoje 2018 m. spalio 20 d. – lapkričio 18 d.
Stažuotė Vokietijoje 2019 m. balandžio 20 d. – gegužės 17 d. 

Dalyvių kelionės, draudimo, pragyvenimo išlaidos bus apmokėtos ir projekto lėšų. 

2018 m. rugsėjo 13 – 26 d.  kviečiame III kurso virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių mokinius teikti prašymus dėl dalyvavimo projekte koordinatorei Ievai Kurmilavičiūtei (I aukštas, kab. Nr. 2-22).
Kartu su prašymais reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. grupės vadovo rekomendaciją,
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
3. negalią patvirtinančio dokumento kopiją, jei yra,
4. mokinio CV.

2018 m. rugsėjo 27 d. nuo 10 val. VTMRC I aukšto kalbų klasėje kandidatai dalyvauti projekte kviečiame į individualius pokalbius su atrankos komisijos nariais (interviu).
Atrankos kriterijai:
– teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pasiekimai
– socialinius įgūdžiai
– dalyvavimas VTMRC veikloje
– motyvacija atlikti praktiką užsienyje
– asmeninės savybės.

Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.  

erasmus_mazas

Norėdami pasidalinti puikia žinia su mokyklos bendruomene pranešame, jog Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrui yra skirtas finansavimas  „Erasmus + 1″ pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektui  Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos  komunikacija ES šalyse” vykdyti. VTMRC projektą įgyvendins kartu su partneriais: „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH” (Austrijoje, Sirnitze) bei „International and European Education Programs gGmbH” (Vokietijoje, Berlyne).

Šio projekto  tikslas – kelti jaunuolių konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į darbo rinką, sudarant jiems sąlygas įgyti tinkamą kvalifikaciją stažuojantis tarptautinėse įmonėse. Iškelto tikslo bus siekiama organizuojant 17 jaunuolių (besimokančių virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių) keturių savaičių praktiką Karintijos (Austrija) miesto įmonėse bei Berlyno (Vokietija) miesto įmonėse, kuriuose jie gilins profesines žinias ir įgūdžius.

Dalyvavimas mobilumo projektuose, jo teigiamas poveikis projekto dalyviams ir mūsų įstaigos bendruomenei  skatins toliau tęsti projektinę veiklą, vystyti bendradarbiavimą su partneriais iš ES šalių, ieškoti naujų ryšių, nes tai veiksminga priemonė pasiekti vieną iš strateginio VTMRC tikslų – užtikrinti aukštesnę profesinio mokymosi paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiama, kad baigę centrą mokiniai galėtų konkuruoti ES šalių darbo rinkoje, todėl jų darbinių ir socialinių įgūdžių tobulinimas užsienyje yra būtinas. Taip pat dalyvavimas projekte sudaro sąlygas realizuoti VTMRC strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2019 m. veiklos programoje kokybės užtikrinimo  strateginio planavimo srityje  numatytus tikslus: plėtoti ryšius su socialiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje; vykdyti projektinę veiklą.

Planuojama, jog į Karintiją vyks 2 staliaus ir 5 virėjo specialybių mokiniai. Berlyne stažuotę atliks 4 apdailininko (statybininko), 2 staliaus ir 4 virėjo specialybių mokiniai. Visos stažuotės metu mokiniai bus prižiūrimi lydinčiųjų pedagogų, kurie turi bendravimo patirtį su jaunuoliais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius. Praktikos laikotarpis – nuo 2019 vasario 4 d. iki 2019 kovo 1 d. (neįskaitant kelionės dienų). Praktika užsienyje bus įskaityta kaip praktikos, numatytos ir patvirtintos mokymo programoje, dalis. Dalyvių patobulinti bei įgyti įgūdžiai bus įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu išduodant „Europass“ mobilumo dokumentus..

Tolimesnė informacija dėl dalyvių atrankos kriterijų bei paraiškų teikimų bus pildoma rugsėjo mėnesį.