erasmus

 Projektas „Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse“

Projektas Nr. 2017-1-LT01-KA102-035125 “Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse”finansuotas Erasmus+ programos lėšomis. VTMRC projektą vykdė kartu su partneriais: Salo Baltic International OÜ (Estijoje), Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietijoje).

Projekto  tikslas – kelti jaunuolių konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į darbo rinką, sudarant jiems sąlygas įgyti tinkamą kvalifikaciją stažuojantis tarptautinėse įmonėse. Iškelto tikslo buvo siekiama organizuojant 16 jaunuolių (besimokančių virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių) 4 – ių savaičių praktiką Šverino (Vokietija) miesto įmonėse ir Talino (Estija) miesto įmonėse, kuriuose jie gilins profesines žinias ir įgūdžius.

Į Schweriną vyko 4 apdailininko, 4 staliaus ir 4 virėjo specialybių mokiniai. Taline praktiką atliko 4 virėjo specialybės mokiniai.

Plačiau apie projektą skaitykite čia…

erasmus

Projektas „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje – žingsnis darbo link“

Projektas Nr. 2016-1- LT01-KA102- 022815 „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje-žingsnis darbo link“ finansuotas remiant Europos Komisijai, Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto partneriai: Salo Baltic International OÜ (Estijoje), Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietijoje).

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių praktinius  -profesinius bei socialinius įgūdžius užsienio įmonėse, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių. Projektu suteikta galimybė 4 savaičių trukmės praktiką atlikti 16 būsimiems III k. mokiniams: Estijoje – 4 virėjo specialybės mokiniams, Vokietijoje – 4 virėjo, 4 staliaus ir 4 apdailininko (statybininko) specialybės mokiniams. Praktika užsienyje buvo įskaityta kaip praktikos, numatytos ir patvirtintos mokymo programoje, dalis. Dalyvių patobulinti bei įgyti įgūdžiai buvo įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu išduodant Europass mobilumo dokumentus ir priimančiųjų organizacijų sertifikatus.

Plačiau apie projektą skaitykite čia… 

erasmus

 ERASMUS+  projektas  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000045 “Mokinių su specialiaisiais poreikiais stažuotė Vokietijoje”.

Projektas suteikė galimybę 12-ai  centro  mokinių stažuotis (atlikti baigiamąją praktiką) Vokietijoje.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, praktinius įgydžius ir kompetencijas, siekiant užtikrinti jų sklandžią integraciją į darbo rinką.
Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir tenkinti dalyvių poreikius,  8 virėjo ir 4 staliaus specialybės III kurso mokiniai  į 6 savaites stažavosi Vokietijoje, Šverino mieste nuo 2015 m. vasario 7 d.  iki 2015 m. kovo 21 d.
Priimantysis partneris užsienyje – Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH.

Plačiau apie projektą skaitykite čia…

Projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame ugdyme“

mukis

Šiandieniniame gyvenime, kokią karjeros sritį bepasirinktume, viskas taip greitai keičiasi, kad vienintelis būdas – nuolat mokytis ir tobulėti.

Mūsų centre buvo vykdomas projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame ugdyme“ Nr.VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002.

Projekto informacinė svetainė http://www.mukis.lt

Karjeros koordinatorė:
Aušra Reinienė

 

gyvenimas_logoProjektas  “Virėjų profesinių įgūdžių tobulinimas Vokietijos virtuvėje“ 

Centras parengė Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą “Virėjų profesinių įgūdžių tobulinimas Vokietijos virtuvėje“ ir gavo Europos Komisijos finansavimą jo įgyvendinimui. Gautos dotacijos suma – 22 944,0 0 EUR.

Projekto pagrindinis tikslas – kelti mokinių su klausos negale konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į laisvą darbo rinką sudarant sąlygas gamybinę praktiką atlikti Vokietijos įmonėse.

Projekto partneriai: Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietija) ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto metu bus pasiekta šių rezultatų:

* 10 virėjo  specialybės mokiniai,  atlikdami 6 savaičių trukmės gamybinę praktiką Vokietijoje, pagilins specialybės žinias ir patobulins profesinius, praktinius įgūdžius  maisto ruošimo srityje;

* Išugdys  komandinio bei individualaus darbo, bendravimo įgūdžius, įgis pasitikėjimą savo jėgomis;

* Patobulins bendrosios bei profesinės užsienio gestų kalbos praktinius įgūdžius;

* Išugdys adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgis tarptautinio mobilumo patirties.

Dalyvius lydės 4 pedagogai, kurie keisis po 2 kas tris savaites.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013  m. liepos 1 d. – 2014  m. lapkričio 30 d.

Stažuotė: pradžia  – 2014 m.  balandžio 12 d., pabaiga – 2014 m. gegužės 24 d.

Plačiau apie projektą skaitykite čia…

Projektas “Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigose”
(“Kokybės užtikrinimo sistemos Vilniaus regiono PMĮ”)


 

gyvenimas_logoProjektas „Kurčiųjų moksleivių profesinė praktika“, Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT0688

Š.m. vasario 27 d. 11 val. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre įvyko įvykdyto stažuotės projekto „Kurčiųju moksleivių profesinė praktika” Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0688 baigiamasis renginys.

2013 m. vasario 27 d. visa Centro bendruomenė susirinko  III aukšto fojė. Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Centro direktorė Ernesta Konovalčik.  Jolanta Proniajeva (projekto koordinatorė) pristatė projektą. Taip pat pasisakė mokinių  lydinčioji Reda Bukelienė. Pastatų restauratoriaus  specialybės mokinys Juozas Kamarauskas parengė praktinį savo patirties pristatymą, pasidalino įspūdžiais iš praktikos Ispanijoje.

Praktikos Ispanijoje patirtis buvo pristatyta stende.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai; projektas buvo finansuotas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą; Mokymosi visą gyvenimą programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pristatymo akimirkos…

 

leonardo_logo

Vykdant Leonardo da Vinci mobilumo projektą “Tiltas per Europą” – kurčiųjų ir neįgaliųjų žmonių įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas Europinėje dimensijoje – Graikijos patirtis” LLP-LdV-PLM-2012-LT-0741 2012m. lapkričio 16-29 dienomis mūsų Centro socialinė pedagogė V. Lagauskienė vyko į Atėnus kelti savo kvalifikaciją.
Vizito metu ji įgijo naujų žinių, gebėjimų ir kompetencijų, kurios yra labai naudingos darbe –  socialinės reabilitacijos srityje. V. Lagauskienei labai patiko visos aplankytos reabilitaciją ir ugdymą teikiančios organizacijos:

  • Nacionalinis reabilitacijos centras žmonėms kurie patyrė traumas ir turi judėjimo negalią
  • „Estija“ intelekto ir mokymo sutrikimus turinčių asmenų organizacija.
  • Neįgaliųjų mokykla ( autistų)
  • Nevyriausybinė  socialinių paslaugų organizacija
  • Savarankiško gyvenimo namai įkurti neįgaliųjų vaikų tėvų asociacijos

Didelį įspūdį padarė puikiai organizuotos kultūrinės pažintinės ekskursijos.

 

 

Projekto “Darbo link” apdovanojimas

apdovanojimas 12012-11-15 buvo apdovanoti Geriausio Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto konkurso šių nominacijų nugalėtojai: „Inovatyvi idėja“, „Sėkminga partnerystė“, „Veiksmingas įnašas bendruomenei ar regionui“, „Projekto dalyvio svajonės įgyvendinimas“ bei „Populiariausias tarp geriausių“.
Projektas „Darbo link“, kurio partneris yra mūsų centras, tapo nugalėtoju nominacijoje „Veiksmingas įnašas bendruomenei ar regionui“. Mūsų centro mokytoja metodininkė, šio projekto vadovė Danguolė Michelevičienė, buvo apdovanota nugalėtojo diplomu ir originaliu prizu.
Sveikiname visus projekto dalyvius ir partnerius nuoširdžiu darbu prisidėjusius prie sėkmės.
Apdovanojimo akimirkos…

 

Projekto “Darbo link” pristatymas Briuselyje

Mūsų centras yra projekto „Darbo link“ partneris. Šis projektas tapo „Regio Stars 2013“ finalininku kategorijoje „Informavimas ir viešinimas: Europos Sąjungos regioninės politikos viešinimas naudojant trumpus video filmus“. Renginio metu mūsų Centro profesijos mokytoja metodininkė Danguolė Michelevičienė pristatys projektą vertinimo komisijai Briuselyje 2012 m. spalio 9-11 d.

Plačiau : http://www.esparama.lt/regiostars