erasmus_mazas

2018 m. sausio 25 d. vyko Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro įgyvendinamo Erasmus+projekto Nr.2017-1-LTO1-KA102-035125  „Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse“ baigiamasis renginys  mokinių mobilumo projekto rezultatams aptarti.
Renginyje dalyvavo  Švietimo paramos fondo projektų koordinatorė Audronė Šileikytė, kurčiųjų žurnalo „Akiratis”  vyriausioji redaktorė Genė Karklienė, Centro administracija, mokytojai, mokiniai ir visa Centro bendruomenė.
Renginį vedė socialinė pedagogė Violeta Lagauskienė, pati koordinavusi šį projektą. Profesijos mokytoja Edita Baranovska administruojanti šį projektą, žiūrovams pateikė  parengtas skaidres, pristatė projekto tikslus, uždavinius ir pasiektus rezultatus. Projekto dalyviai pasidalino įspūdžiais iš stažuotės, pasakojo apie darbą įmonėse, įgytą patirtį. Visi susidomėję klausėsi  lydinčiųjų profesijos mokytojų  I. Jankevičienės, A. Reinienės ir S. Šverebo  pasakojimo ir stebėjo parengtas skaidres apie praktikantų darbą įmonėse, jų nuotaikas bei turiningai ir įdomiai praleistą laisvalaikį.
Praktikos įspūdžiais pasidalijo mokiniai  Beata, Valius ir Lauryna. Jie kalbėjo savo gimtąją gestų kalba.
Išklausę   profesijos mokytojos Edita Baranovska  pateiktą informaciją apie sugrįžusių dalyvių įgūdžių vertinimo patikrinimo rezultatus, kartu su  direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Žibute Ubavičiene projekto dalyviams įteikė dalyvio stažuotės profesinės kompetencijos pažymėjimus.
Švietimo paramos fondo projektų koordinatorė A.Šileikytė nuoširdžiai palinkėjo visiems gerų ir sėkmingų metų.
Renginio pabaigoje projekto koordinatorė Violeta Lagauskienė padėkojo susirinkusiems už dalyvavimą ir pagalbą įgyvendinant šį projektą bei pakvietė visus paragauti tradicinių Estijos ir Vokietijos šalių  patiekalų, kuriuos gamino projekte dalyvavę mokiniai.

Renginio akimirkos…

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

erasmus_mazas

Š. m. spalio 29 d.  į Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrą sugrįžo 17 Erasmus + projekto Nr. 2017-1-LT01-KA102-035125 “Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse” dalyvių, kurie atliko keturių savaičių praktiką Vokietijoje ir Estijoje.
Virėjo specialybės mokiniai Erik Snetkos ir Jolanta Jogaudaitė praktiką atliko Talino restorane Pirita SPA Hotel, Valerija Morozova ir Alina Kosciuško stažavosi Tallink Spa & Conference Hotel, Beata Švaikovskaja ir Eduard Šatrovskij – Tallink City Hotel, Elžbieta Bai dirbo Tallinn Exprem Hotel.
Vokietijoje virėjo specialybės mokinės Agnieška Tomaševič ir Gintarė Juzukonytė praktiką atliko Restaurant Löwenplatz,  staliaus specialybės mokiniai: Aleksandras Vasiljevas, Valentinas Astapenkovas, Arūnas Grušas, Laurynas Švedas bei apdalininko (statybininko) specialybės mokiniai: Narūnas Bartkevičius, Valius Vaitulionis, Robertas Nacevičius, Aleksejus Kiseliovas praktiką atliko Schelfbau GmbH.
Stažuotės metu  mokiniai ne tik įgijo praktikos ir patobulino savo specialybių žinias, bet ir įgijo mobilaus gyvenimo būdo patirties. Projekto dalyviai susipažino su Vokietijos ir Estijos įmonių darbo organizavimu bei darbo kultūra, sudalyvavo turiningoje projekto kultūrinėje programoje: aplankė daugelį Talino ir Schwerino muziejų, nukeliavo į  Berlyną ir Liubeką.

Praktikos akimirkas žiūrėkite čia…

Atlikta stažuotė pripažinta kaip gamybinė praktika, kuri yra privaloma mokymo programos dalis.
Projekto vykdymo rezultatai bus pristatyti baigiamajame projekto renginyje 2018 m. sausio 25 d.

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

erasmus_mazas

2017 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro 17 mokinių ir 3 lydintieji išvyko į 4 savaičių stažuotes Vokietijoje (Schwerin) ir Estijoje (Talinas) pagal koordinuojamą 2017 metų “Erasmus +” 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2017-1- LT01-KA102- 035125 “Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse”.

Mokinių išlydėjimo akimirkos
Pažintis su Talinu

erasmus_mazas

Estijos (Talino) maitinimo įmonės, atsižvelgdamos į praeitų metų patirtį, mielai sutiko priimti daugiau virėjo specialybės praktikantų iš Lietuvos. Projekto partneris Salo Baltic International OÜ (Estija) surado 7 praktikos vietas III kurso VTMRC virėjo specialybės mokiniams.   Pasikeitė ir 1 rezerviniu dalyviu pasipildė 2017 metų “Erasmus +”  Nr. 2017-1-LT01-KA102-035125 projekto dalyvių sąrašas:

Atlikti praktiką Vokietijoje:
III kurso apdailininkai (statybininkai):
Narūnas Bartkevičius
Robertas Nacevičius
Valius Vaitulionis
Aleksejus Kiseliovas

III kurso staliai:
Aleksandras Vasiljevas
Valentinas Astapenkovas
Arūnas Grušas
Laurynas Švedas

III kurso virėjai:
Agnieška Tomaševič
Gintarė Juzukonytė

Mokinius lydės profesijos mokytojai Irena Jankevičienė ir Sigitas Šverebas

Atlikti praktiką Estijoje:
III kurso virėjai:
Erik Snetkov
Beata Švaikovskaja
Eduard Šatrovskij
Elžbieta Bai
Jolanta Jogaudaitė
Valerija Morozova
Alina Kosciuško

Mokinius lydės profesijos mokytoja Aušra Reinienė

 

 

erasmus_mazas

2017 metų “Erasmus +”  Nr. 2017-1-LT01-KA102-035125  projekto dalyviai:

Atlikti praktiką Vokietijoje:
III kurso apdailininkai (statybininkai):
Narūnas Bartkevičius
Robertas Nacevičius
Valius Vaitulionis
Aleksejus Kiseliovas

III kurso staliai:
Aleksandras Vasiljevas
Valentinas Astapenkovas
Arūnas Grušas
Laurynas Švedas

III kurso virėjai:
Agnieška Tomaševič
Jolanta Jogaudaitė
Gintarė Juzukonytė
Valerija Morozova

Mokinius lydės profesijos mokytojai Irena Jankevičienė ir Sigitas Šverebas

Atlikti praktiką Estijoje:

III kurso virėjai:
Erik Snetkov
Beata Švaikovskaja
Eduard Šatrovskij
Elžbieta Bai

Mokinius lydės profesijos mokytoja Aušra Reinienė

erasmus_mazas

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras laimėjo Erasmus + 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą   Nr. 2017-1-LT01-KA102-035125 “Jaunuolių su SUP darbo patirtis ES šalyse”.
VTMRC projektą vykdys kartu su partneriais: Salo Baltic International OÜ (Estijoje), Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietijoje).

Projekto  tikslas – kelti jaunuolių konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į darbo rinką, sudarant jiems sąlygas įgyti tinkamą kvalifikaciją stažuojantis tarptautinėse įmonėse. Iškelto tikslo bus siekiamą organizuojant 16 jaunuolių (besimokančių virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių) 4 – ių savaičių praktiką Šverino (Vokietija) miesto įmonėse ir Talino (Estija) miesto įmonėse, kuriuose jie gilins profesines žinias ir įgūdžius.

Į Schweriną vyks  4 apdailininko, 4 staliaus ir 4 virėjo specialybių mokiniai. Taline praktiką atliks 4 virėjo specialybės mokiniai. Praktikos laikotarpis nuo 2017 spalio 1 iki 2017 spalio 28 d. (neįskaitant kelionės dienų).

Praktika užsienyje bus įskaityta kaip praktikos, numatytos ir patvirtintos mokymo programoje, dalis. Dalyvių patobulinti bei įgyti įgūdžiai bus įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu išduodant Europass mobilumo dokumentus ir priimančiųjų organizacijų sertifikatus.

Mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:
– teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pasiekimus
– socialinius įgūdžius
– dalyvavimą VTMRC veikloje
– motyvaciją atlikti praktiką užsienyje
-asmenines savybes.

2017 m. birželio 8 – 26  kviečiame III kurso virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių mokinius teikti prašymus dėl dalyvavimo projekte koordinatorei Violetai Lagauskienei (II aukštas, socialinės pedagogės kab. Nr. 2-22).
Kartu su prašymais reikia pateikti šiuos dokumentus: 1. charakteristika, 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, 3. negalią patvirtinančio dokumento kopija, jei yra, 4. mokinio CV.

2017 m. birželio 27 d. nuo 10 val. VTMRC I aukšto kalbų klasėje kandidatai dalyvauti projekte kviečiame į individualius pokalbius (interviu).

Pedagogai, norintys lydėti mokinius į praktiką, prašymus teikia direktoriui iki birželio 28 d.

Lydintieji bus atrenkami centro vadovų sprendimu.