erasmus
Įvykdytas mobilumo projektas
2015 m. gegužės 26 d. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre įvyko renginys, skirtas Erasmus+ programos mobilumo projekto „Mokinių su specialiaisiais poreikiais stažuotė Vokietijoje“ (projekto Nr. 2014—1-LT01-KA102-000045) užbaigimui. Renginio metu trumpai pristatyta projekto veikla centro bendruomenei. Renginyje dalyvavo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Mokymo skyriaus vedėja R.Valiukevičienė. Renginio metu projekto koordinatorė A.Reinienė trumpai pristatė Erasmus+ programą, supažindino su projekto tikslais, pasiektais rezultatais. Projekto dalyviai ir lydintieji pasidalino įspūdžiais iš vizito, pademonstravo nuotraukas iš praktikos vietų. Centro III a. fojė pasipuošė projekto dalyvių vizito Vokietijoje nuotraukų stendais. Renginio pabaigoje dalyviams įteikti Europass mobilumo dokumentai. Renginį vainikavo pačių dalyvių – virėjų paruoštų vokiškų patiekalų pristatymas, patiekalų degustacija.

Baigiamojo renginio akimirkas žiūrėkite čia…

erasmus
Stažuotė Vokietijoje

Kovo 21 d. dvylika mokinių sugrįžo iš šešių savaičių trukmės stažuotės Vokietijoje. Šverino miesto įmonėse mokiniai tobulino turimus praktinius gebėjimus pagal virėjo ir staliaus specialybės profesines kompetencijas. Pasiekti numatyti projekto rezultatai: įvykdyta gamybinė praktika pagal stažuotės programą, įgytos naujos kvalifikacijos, patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai. Visiems projekto dalyviams išduoti priimančiosios organizacijos Sertifikatai ir Europass mobilumo dokumentai, kuriuose nurodyta, kokius naujus įgūdžius ir gebėjimus įgijo kiekvienas iš dalyvių. Šie dokumentai pagerins jų įsidarbinimo galimybes. Likusias 9 gamybinės praktikos savaites dalyviai atliks praktiką Lietuvos įmonėse ir 0rganizacijose, kur turės galimybę palyginti bei tiesiogiai pritaikyti užsienyje įgytus įgūdžius.

Projekto vadovė Aušra Reinienė

erasmus
Praktikai Vokietijoje įpusėjus

Praktika vyksta pagal ERASMUS+ projektą „Mokinių su specialiais poreikiais stažuotė Vokietijoje“ Nr 2014-1-LT01-KA102-000045, kurį finansuoja Europos Komisija. Sugrįžo pirma mokytojų grupė iš Vokietijos, kuri lydėjo trečio kurso virėjų ir stalių specialybės moksleivius į praktiką. Su džiaugsmu atsimename tas tris savaites. Būsimi virėjai priimti dirbti į restoranus, kavines, o staliai restauruoja senovinius baldus. Ir vieni ir kiti labai patenkinti, nes kasdien išmoksta vis ką nors naujo. Virėjai vieną savaitę dirbo su latvių moksleiviais , tai buvo dar viena maloni patirtis. Moksleiviai apgyvendinti jaukiame SALO bendrabutyje. Vakarus leisdavome su vokiečių ir latvių jaunimu. Turėjome įdomią kultūrinę programą – buvome Liubeke ir Berlyne.

Mokytojai  I. Jankevičienė ir A. Lisovskis

erasmus100_0846

Lapkričio 27 d. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre lankėsi ilgametis mobilumo projektų partneris iš Vokietijos Olaf Buss. Su visada mūsų centre laukiamu svečiu susitiko projekto „Mokinių su specialiaisiais poreikiais stažuotė Vokietijoje“
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000045 dalyviai, lydintieji, išvyksiantys į stažuotę 2015 m. vasario 7 d. Susitikimo metu aptarti projekto dalyviams aktualūs klausimai.

erasmus

Mokiniai vyks į stažuotę Vokietijoje

Atrinkti mokiniai vykti į  Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro koordinuojamą ERASMUS+ programos Pavienių asmenų judumas švietimo ir mokymo srityje projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000045  „Mokinių su specialiaisiais poreikiais stažuotė Vokietijoje“ vizitą Vokietijos Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH organizacijoje 2015-02-07 – 2015-03-21:

staliaus specialybės: Valius Vaitulionis, Simas Lebeda, Narūnas Bartkevičius, Ernestas Kazlauskas;
virėjo specialybės:
Regina Staniulienė, Agnė Bareikytė, Česlav Jegorov, Ilona Petrulionytė, Viktor Krivoš, Jegoras Basakas, Anželika Vasilevskaja, Kiril Priščepa.

Dalyvius lydės ir prižiūrės:
Profesijos mokytojai Irena Jankevičienė ir Aleksandras Lisovskis  2015-02-07 – 2015-02-28
Profesijos mokytojai Aušra Reinienė ir Edita Baranovska  2015-02-28-2015-03-21

erasmus

Laimėtas ERASMUS+  projektas  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000045 “Mokinių su specialiaisiais poreikiais stažuotė Vokietijoje”.
Projektas suteiks galimybę 12-ai  centro  mokinių stažuotis (atlikti baigiamąją praktiką) Vokietijoje.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, praktinius įgydžius ir kompetencijas, siekiant užtikrinti jų sklandžią integraciją į darbo rinką.
Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir tenkinti dalyvių poreikius, planuojame išsiųsti 8 virėjo ir 4 staliaus specialybės III kurso mokinius  į 6 savaičių stažuotę Vokietijoje, Šverino m. Į stažuotę vykstama nuo 2015 m. vasario 7 d.  iki 2015 m. kovo 21 d.

Priimantysis partneris užsienyje – Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH.

Kviečiame virėjo ir staliaus specialybės III k. mokinius dalyvauti konkurse – atrankoje. 

Mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

  1. Profesinių mokymo dalykų (teorijos) pasiekimų įvertinimas.
  2. Praktinių mokymo dalykų (praktikos) pasiekimų įvertinimas.
  3. Socialiniai įgūdžiai.
  4. Asmeninės savybės.
  5. Motyvacija.

Mokiniai, pageidaujantys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, turi savo  grupės  vadovui (I. Jankevičienei, E. Tautvydui) iki  2014 m. rugsėjo 26 d. pateikti  prašymus direktoriaus vardu leisti dalyvauti atrankoje.
Atrankos komisijos posėdis vyks 2014 m. spalio 6 d. 10 val. I a. kalbų klasėje. 

Projekto dalyvių priežiūrai siųsime 4 lydinčius asmenis, kurie keisis po 2 kas tris savaites. 

Darbuotojai,  pageidaujantys dalyvauti projekte lydinčio asmens teisėmis, prašymus leisti dalyvauti atrankoje (direktoriaus vardu) pateikia projekto administratorei E.Cicėnienei iki 2014 m. rugsėjo 26 d.  Lydinčių asmenų atranka vyks  VTMRC  administracijos posėdyje 2014 m. rugsėjo 30 d.