erasmus_mazas

2017 m. sausio 24 d. įvyko Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro įgyvendinamo projekto „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje – žingsnis darbo link“ baigiamasis renginys mokinių mobilumo projekto rezultatams aptarti.
Renginyje dalyvavo centro administracija, mokytojai ir kiti ugdymą organizuojantys specialistai, techninis personalas, mokiniai ir jų tėveliai. Projekto dalyviai išsiskyrė iš bendruomenės segėdami Estijos ir Vokietijos valstybinės vėliavos spalvas atitinkančias korteles.
Renginį atidarė ir vedė centro direktorė E. Konovalčik, pati koordinavusi šį projektą. Komentuodama parengtas skaidres, pristatė projekto tikslus, uždavinius ir pasiektus rezultatus. Projekto dalyviai pasidalino įspūdžiais iš stažuotės, pasakojo apie darbą įmonėse, įgytą patirtį. Visi susidomėję klausėsi ir stebėjo profesijos mokytojų – lydinčiųjų parengtas skaidres apie praktikantų darbą įmonėse, jų nuotaikas bei turiningai ir įdomiai praleistą laisvalaikį. Išklausė ugdymo specialistų informaciją apie sugrįžusių dalyvių įgytų įgūdžių vertinimo patikrinimo rezultatus. Projekto dalyviams įteikti tarptautiniai Europass mobilumo pažymėjimai ir priimančiųjų organizacijų sertifikatai.
Renginio pabaigoje direktorė padėkojo susirinkusiems už dalyvavimą ir pagalbą įgyvendinant šį projektą ir pakvietė visus paskanauti Estijos ir Vokietijos šalių tradicijas atitinkančius patiekalus, pagamintus pačių mobilume dalyvavusių mokinių.

Renginio akimirkos…

erasmus_mazas

Įgyvendinant Erasmus+ programos (KA1) mobilumo projektą „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje – žingsnis darbo link“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022815, gruodžio 3 d. į Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrą sugrįžo šešiolika praktinę stažuotę svetur atlikę trečiakursiai. Virėjo specialybės mokiniai V. Gribova ir M. Lučun atliko praktiką Tallink City Hotel, I. Silnevičiūtė ir A. Kalėda – Tallink SPA 8 Conference Hotel, Estijoje. Staliaus specialybės mokiniai S. Remeika, A. Chadarovičius, M. Brančelis, A. Pankevičius, apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai L. Sitavičius, A. Savicka, B. N. Martišius, T. Glemža praktiką atliko Schelf Bau GmbH & Co. KG, virėjo specialybės mokiniai S. Mikaliūkštytė, S. Birgiolas, J. Jarmalis, K. Gudonytė – MÖVEN-Kantinen Betriebsgesellschaft mbH, Vokietijoje.
Keturias savaites trukusioje stažuotėje dalyviai gilino teorines profesijos žinias, tobulino profesinius darbinius įgūdžius ir gebėjimus, dirbo su modernia įranga, susipažino su virėjo, staliaus, apdailininko darbo specifika toje šalyje ir šioms profesijoms ten keliamais reikalavimais, vystė socialinius ir bendruosius gebėjimus. Tarptautinė stažuotė sustiprino mokinių su specialiaisiais poreikiais pasitikėjimą savimi, savo profesiniais sugebėjimais, motyvaciją integruotis į atvirą darbo rinką. Po stažuotės jie tapo drąsesni, savarankiškesni, labiau matomi mokykloje.
Atlikta stažuotė pripažinta kaip gamybinė praktika, kuri yra privaloma mokymo programos dalis.

Projekto vykdymo rezultatai bus pristatyti baigiamajame projekto renginyje 2017 m. sausio 24 d.

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

erasmus_mazas

2016 m. lapkričio 5 d. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro 16 mokinių ir 3 lydintieji išvyko į 4 savaičių vizitus Vokietijoje ir Estijoje pagal koordinuojamą Erasmus+ programos mobilumo projektą „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje – žingsnis darbo link“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022815.

Iš stažuotės mokiniai sugrįš 2016 m. gruodžio 3 d.

erasmus_mazas

Atrinkti dalyviai į projektą Nr.2016-1-LT01-KA102-022815 “Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje-žingsnis darbo link”. 

Atlikti praktiką Estijoje (pagal virėjo mokymo programą):
Viktorija Gribova
Ivona Silnevičiūtė
Margarita Lučun
Arūnas Kalėda

Grupę lydės profesijos mokytoja Irena Jankevičienė.

Atlikti praktiką Vokietijoje:
*pagal virėjo mokymo programą:
Kotryna Gudonytė
Saulė Mikaliūkštytė
Saulius Birgiolas
Justinas Jarmalis

* pagal staliaus mokymo programą:
Mindaugas Staniūnas
Algirdas Chadarovičius
Mykolas Brančelis
Aivaras Pankevičius

* pagal apdailininko (statybininko) mokymo programą:
Linas Sitavičius
Aneta Savicka
Bernardas Narimantas Martišius
Tadas Glemža

Grupes į Vokietiją lydės profesijos mokytojai Aušra Reinienė ir Edmundas Šileikis.

Vizitų laikotarpis nuo 2016 m. lapkričio 6 d. iki gruodžio 3 d. (4 savaitės).

erasmus_mazas

Laimėtas projektas Nr. 2016-1- LT01-KA102- 022815 „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje-žingsnis darbo link“ finansuojamas remiant Europos Komisijai, Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto partneriai: Salo Baltic International OÜ (Estijoje), Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietijoje).

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius užsienio įmonėse, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių. Projektu suteikta galimybė 4 savaičių trukmės praktiką atlikti 16 būsimiems III k. mokiniams: Estijoje – 4 virėjo specialybės mokiniams, Vokietijoje – 4 virėjo, 4 staliaus ir 4 apdailininko (statybininko) specialybės mokiniams. Praktika užsienyje bus įskaityta kaip praktikos, numatytos ir patvirtintos mokymo programoje, dalis. Dalyvių patobulinti bei įgyti įgūdžiai bus įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu išduodant Europass mobilumo dokumentus ir priimančiųjų organizacijų sertifikatus.

Dalyvius į Estiją lydės 1 pedagogas, į Vokietiją – 2 pedagogai.

Vizitų pradžia 2016 m. lapkričio 6 d. , pabaiga – 2016 m. gruodžio 3 d. (praktikos laikotarpis: lapkričio 7 – gruodžio 2 d.).

Mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:
 Teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pasiekimus
 Socialinius įgūdžius (gebėjimas sugyventi su kitais asmenimis bei jų grupėmis, asmens higiena, savitvarka ir kt.)
 Asmenines savybes (sąžiningumas, atsakingumas, ištvermė ir kt.)
 Asmeninę motyvaciją

2016 m. rugsėjo 5 d. 14 val. vyks atranka į praktiką Estijoje ir Vokietijoje. Mokinių prašymai, grupės vadovo parengtos charakteristikos priimami iki 2016 m. rugsėjo 2 d. raštinėje pas projekto administratorę E. Cicėnienę. Pedagogai, norintys lydėti mokinius į praktiką, prašymus teikia direktoriui iki rugsėjo 2 d.

Lydintieji bus atrenkami centro vadovų sprendimu.