1,2 % parama

Jūsų pervesto pajamų mokesčio lėšos 1,2%, leidžia gerinti mokinių ugdymo(-si) aplinką.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą mūsų Centrui.

Jums nutarus 1,2 % savo pajamų mokesčio skirti mūsų Centrui, tai galite padaryti  deklaruodami savo metinius mokesčius elektroniniu būdu, užpildant FR0512 formą (02 versija) ir ją teikiant kartu su deklaracija elektroninio deklaravimo sistemoje:
(https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)

Paramos gavėjo pavadinimas VšĮ Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190798047
Adresas Šilo g. 24, LT-10317
Banko sąskaita LT237044060000412516

Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. (+370 5) 271 802