2022 m. priėmimo datos

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022-06-01 –
2022-08-05
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2022-08-12
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2022-08-16 –
2022-08-18 (atvykti į mokymo įstaigą)

Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2022-08-19 – 2022-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2022-08-26
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2022-08-29 – 30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – 2022-08-31 d.