Aktualu

Informacija apie laisvas darbo vietas – ieškome spec. pedagogo

2021 12 21

Informacija apie laisvas darbo vietas – ieškome spec. pedagogo (0,5 et.  pagal darbo sutartį). 

Darbo laikas – 17 val.  per savaitę. 

Darbo aprašymas: Spec. pedagogo pareigybės aprašas

 Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • Prašymas dalyvauti konkurse;
  • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentus kopijos,kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • Gyvenimo aprašymas (CV);
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje laisvai spec. pedagogo pareigybei užimti.

Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Darbo užmokestis – nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198 (su pakeitimais).

Dokumentų pateikimo būdas – el. paštu adresu  deaf-center@vtmrc.lt

Pretendentams, labiausiai atitinkantiems pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus  išsiųsti  elektroniniu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktinė informacija – Adresas : Šilo g. 24, Vilnius, telefonas pasiteiravimui: 8 5 71 08 02