Apie Centrą

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrui (VTMRC) pavadinimas suteiktas 2012 m. vasario 2 d., pervadinus Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centrą. Nuo 2019 m. sausio 1 d.  Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras yra viešoji įstaiga  (Švietimo ir mokslo ministro 2018-12-07 įsakymas Nr. V-1026 „Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro pertvarkymo“).

Centras vykdo neįgaliųjų, sutrikimų ir mokymosi sunkumų turinčių asmenų profesinį mokymą bei jų socializaciją ir integraciją į visuomenę pagal programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims. Centre mokosi mokiniai, turintys klausos, intelekto ir kompleksinių sutrikimų, apribojančių mokinių gebėjimus įgyti profesiją, bendrauti ir integruotis į visuomenę. Mokiniams teikiamos kompleksinės paslaugos: profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir konsultavimo, socialinio ugdymo, psichologinio konsultavimo, sveikatos priežiūros, laisvalaikio užimtumo. Centre kuriamos mokymo programos ir mokymo priemonės. Ugdymo programos pritaikomos mokinių poreikiams ir gebėjimams – individualizuojamos ir diferencijuojamos. Mokiniams sudarytos galimybės nemokamai gyventi bendrabutyje ir gauti nemokamą maitinimą.

Centre mokoma šių specialybių: virėjo,  duonos ir pyrago gaminių kepėjo, siuvėjo – operatoriaus, plytelių klojėjo  – tinkuotojo, medienos apdirbėjo – dailidės padėjėjo. Mokslas Centre trunka 2-3 metus. Į mokymosi programą įeina gamybinė praktika įmonėse. Centre gali mokytis mokiniai nuo 16 metų.
Centras bendradarbiauja su neįgaliųjų švietimo ir priežiūros įstaigomis, vaikų globos namais, suaugusiųjų pensionatais, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio organizacijomis.

Centras rengia ir vykdo švietimo mainų ir praktikos užsienyje projektus.