ERASMUS+ projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000045 “Mokinių su specialiaisiais poreikiais stažuotė Vokietijoje”.

Projektas suteikė galimybę 12-ai  centro  mokinių stažuotis (atlikti baigiamąją praktiką) Vokietijoje.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, praktinius įgydžius ir kompetencijas, siekiant užtikrinti jų sklandžią integraciją į darbo rinką.
Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir tenkinti dalyvių poreikius,  8 virėjo ir 4 staliaus specialybės III kurso mokiniai  į 6 savaites stažavosi Vokietijoje, Šverino mieste nuo 2015 m. vasario 7 d.  iki 2015 m. kovo 21 d.
Priimantysis partneris užsienyje – Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH.