Erasmus+

III kurso mokinių dėmesiui!

Laimėtas „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės  praktikos  komunikacija ES šalyse“.

Stažuotė Austrijoje 2018 m. spalio 20 d. – lapkričio 18 d.
Stažuotė Vokietijoje 2019 m. balandžio 20 d. – gegužės 17 d. 

Dalyvių kelionės, draudimo, pragyvenimo išlaidos bus apmokėtos ir projekto lėšų. 

2018 m. rugsėjo 13 – 26 d.  kviečiame III kurso virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių mokinius teikti prašymus dėl dalyvavimo projekte koordinatorei Ievai Kurmilavičiūtei (I aukštas, kab. Nr. 2-22).
Kartu su prašymais reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. grupės vadovo rekomendaciją,
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
3. negalią patvirtinančio dokumento kopiją, jei yra,
4. mokinio CV.

2018 m. rugsėjo 27 d. nuo 10 val. VTMRC I aukšto kalbų klasėje kandidatai dalyvauti projekte kviečiame į individualius pokalbius su atrankos komisijos nariais (interviu).
Atrankos kriterijai:
– teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pasiekimai
– socialinius įgūdžiai
– dalyvavimas VTMRC veikloje
– motyvacija atlikti praktiką užsienyje
– asmeninės savybės.

Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.