Erasmus+

Norėdami pasidalinti puikia žinia su mokyklos bendruomene pranešame, jog Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrui yra skirtas finansavimas  „Erasmus + 1″ pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektui  Nr. 2018-1-LT01-KA102-046909 „Jaunuolių profesinės praktikos  komunikacija ES šalyse” vykdyti. VTMRC projektą įgyvendins kartu su partneriais: „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH” (Austrijoje, Sirnitze) bei „International and European Education Programs gGmbH” (Vokietijoje, Berlyne).

Šio projekto  tikslas – kelti jaunuolių konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į darbo rinką, sudarant jiems sąlygas įgyti tinkamą kvalifikaciją stažuojantis tarptautinėse įmonėse. Iškelto tikslo bus siekiama organizuojant 17 jaunuolių (besimokančių virėjo, staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių) keturių savaičių praktiką Karintijos (Austrija) miesto įmonėse bei Berlyno (Vokietija) miesto įmonėse, kuriuose jie gilins profesines žinias ir įgūdžius.

Dalyvavimas mobilumo projektuose, jo teigiamas poveikis projekto dalyviams ir mūsų įstaigos bendruomenei  skatins toliau tęsti projektinę veiklą, vystyti bendradarbiavimą su partneriais iš ES šalių, ieškoti naujų ryšių, nes tai veiksminga priemonė pasiekti vieną iš strateginio VTMRC tikslų – užtikrinti aukštesnę profesinio mokymosi paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiama, kad baigę centrą mokiniai galėtų konkuruoti ES šalių darbo rinkoje, todėl jų darbinių ir socialinių įgūdžių tobulinimas užsienyje yra būtinas. Taip pat dalyvavimas projekte sudaro sąlygas realizuoti VTMRC strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2019 m. veiklos programoje kokybės užtikrinimo  strateginio planavimo srityje  numatytus tikslus: plėtoti ryšius su socialiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje; vykdyti projektinę veiklą.

Planuojama, jog į Karintiją vyks 2 staliaus ir 5 virėjo specialybių mokiniai. Berlyne stažuotę atliks 4 apdailininko (statybininko), 2 staliaus ir 4 virėjo specialybių mokiniai. Visos stažuotės metu mokiniai bus prižiūrimi lydinčiųjų pedagogų, kurie turi bendravimo patirtį su jaunuoliais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius. Praktikos laikotarpis – nuo 2019 vasario 4 d. iki 2019 kovo 1 d. (neįskaitant kelionės dienų). Praktika užsienyje bus įskaityta kaip praktikos, numatytos ir patvirtintos mokymo programoje, dalis. Dalyvių patobulinti bei įgyti įgūdžiai bus įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu išduodant „Europass“ mobilumo dokumentus..

Tolimesnė informacija dėl dalyvių atrankos kriterijų bei paraiškų teikimų bus pildoma rugsėjo mėnesį.