Korupcijos prevencija

Nuolatinė komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre:
Jolanta Senkevič, profesijos mokytoja – komisijos pirmininkė, asmuo komunikacijai korupcijos prevencijos klausimais,
Aušra Reinienė , profesijos mokytoja – komisijos sekretorė,
Edita Baranovska, profesijos mokytoja – narė,
Diana Veiverienė, profesijos mokytoja – narė,

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre, kreiptis el. paštu antikorupcija@vtmrc.lt
Pranešimo apie korupcijos apraiškas forma (dokumentas atsisiuntimui)


Pranešti apie korupciją STT galima telefonu (85) 266 3333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.

 

VTMRC korupcijos prevencijos veiksmų planas (pdf dokumentas)
VTMRC motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimo (pdf dokumentas)