Leonardo da Vinci mobilumo projektas “Tiltas per Europą”

Vykdant Leonardo da Vinci mobilumo projektą “Tiltas per Europą” – kurčiųjų ir neįgaliųjų žmonių įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas Europinėje dimensijoje – Graikijos patirtis” LLP-LdV-PLM-2012-LT-0741 2012m. lapkričio 16-29 dienomis mūsų Centro socialinė pedagogė V. Lagauskienė vyko į Atėnus kelti savo kvalifikaciją.
Vizito metu ji įgijo naujų žinių, gebėjimų ir kompetencijų, kurios yra labai naudingos darbe –  socialinės reabilitacijos srityje. V. Lagauskienei labai patiko visos aplankytos reabilitaciją ir ugdymą teikiančios organizacijos:

  • Nacionalinis reabilitacijos centras žmonėms kurie patyrė traumas ir turi judėjimo negalią
  • „Estija“ intelekto ir mokymo sutrikimus turinčių asmenų organizacija.
  • Neįgaliųjų mokykla ( autistų)
  • Nevyriausybinė  socialinių paslaugų organizacija
  • Savarankiško gyvenimo namai įkurti neįgaliųjų vaikų tėvų asociacijos

Didelį įspūdį padarė puikiai organizuotos kultūrinės pažintinės ekskursijos.