Maitinimas

Centro mokinių vienos dienos maitinimo normos:
Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams dienai – 2,70 Eur;
Mokiniams, dalyvaujantiems užmokykliniuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose ir pan.), dienai maitinimui gali būti skiriama iki 3,56 Eur.