Metodinės grupės

Profesijos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas – vyr. profesijos mokytoja D. Kovzan
Sekretorė – vyr. profesijos mokytoja A. Reinienė

Nariai – visi Centro profesijos mokytojai

Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Pirmininkė – gestų k. vertėja V. Slovikienė
Nariai – visi pagalbos mokiniui specialistai

Profesinio mokymo metodinėse komisijose dalyvauja:

Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukiojo profesinio mokymo profesinėje komisijoje – Jolanta Senkevič – Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro profesijos mokytoja metodininkė;