Priėmimo informacija

Priimami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Stojamųjų egzaminų nėra.

Priėmimas vyksta nuo birželio 1 d. internetu, per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą  http://profesinis.lamabpo.lt/

Esant poreikiui padedame užsiregistruoti darbo dienomis 9-15 va.

Stojant į Centrą, reikalingi šie dokumentai:

 1.  Asmens tapatybės dokumentas.
2.      Medicininė pažyma 086/a.
3.      Stojantiesiems iki 18 m. – Vaiko sveikatos pažymėjimas 027-1/a.
4.      Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių.
5.      Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus išduota išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
6.      Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų kopijos.
7.      2 nuotraukos (3×4) mokinio pažymėjimui.
8.      Našlaičiams – tėvų mirties liudijimas (tik parodyti).
9.      Pageidaujantiems bendrabučio – pažyma apie registruotą gyvenamąją vietą.