Projektas „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje – žingsnis darbo link“

Projektas Nr. 2016-1- LT01-KA102- 022815 „Specialiųjų poreikių mokinių praktika užsienyje-žingsnis darbo link“ finansuotas remiant Europos Komisijai, Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto partneriai: Salo Baltic International OÜ (Estijoje), Salo + Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietijoje).

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių praktinius  -profesinius bei socialinius įgūdžius užsienio įmonėse, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių. Projektu suteikta galimybė 4 savaičių trukmės praktiką atlikti 16 būsimiems III k. mokiniams: Estijoje – 4 virėjo specialybės mokiniams, Vokietijoje – 4 virėjo, 4 staliaus ir 4 apdailininko (statybininko) specialybės mokiniams. Praktika užsienyje buvo įskaityta kaip praktikos, numatytos ir patvirtintos mokymo programoje, dalis. Dalyvių patobulinti bei įgyti įgūdžiai buvo įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu išduodant Europass mobilumo dokumentus ir priimančiųjų organizacijų sertifikatus.