Projektas “Virėjų profesinių įgūdžių tobulinimas Vokietijos virtuvėje“

Centras parengė Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą “Virėjų profesinių įgūdžių tobulinimas Vokietijos virtuvėje“ ir gavo Europos Komisijos finansavimą jo įgyvendinimui. Gautos dotacijos suma – 22 944,0 0 EUR.

Projekto pagrindinis tikslas – kelti mokinių su klausos negale konkurencingumą ir palengvinti jų integraciją į laisvą darbo rinką sudarant sąlygas gamybinę praktiką atlikti Vokietijos įmonėse.

Projekto partneriai: Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH (Vokietija) ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto metu bus pasiekta šių rezultatų:

* 10 virėjo  specialybės mokiniai,  atlikdami 6 savaičių trukmės gamybinę praktiką Vokietijoje, pagilins specialybės žinias ir patobulins profesinius, praktinius įgūdžius  maisto ruošimo srityje;

* Išugdys  komandinio bei individualaus darbo, bendravimo įgūdžius, įgis pasitikėjimą savo jėgomis;

* Patobulins bendrosios bei profesinės užsienio gestų kalbos praktinius įgūdžius;

* Išugdys adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgis tarptautinio mobilumo patirties.

Dalyvius lydės 4 pedagogai, kurie keisis po 2 kas tris savaites.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013  m. liepos 1 d. – 2014  m. lapkričio 30 d.

Stažuotė: pradžia  – 2014 m.  balandžio 12 d., pabaiga – 2014 m. gegužės 24 d.

Projektas “Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigose”
(“Kokybės užtikrinimo sistemos Vilniaus regiono PMĮ”)