Veiklos sritys

Centras turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis:

  • pagrindinė veiklos sritis – švietimas (profesinis mokymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla)
  • nepagrindinė veiklos sritis – – kita, ne švietimo veikla (poilsiautojų ir kita trumpalaikė apgyvendinimo veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba,  džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, pagaminto valgio tiekimas renginiams, medienos pjaustymas ir obliavimas,  kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba,  kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba, vokų ir atvirukų gamyba,  teksto rinkimas ir spausdinimas,  dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba, tinkavimas,  kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai).

Centro veikla organizuojama pagal:

  • direktoriaus parengtą ir Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) patvirtintą Įstaigos strateginį veiklos planą;
  • direktoriaus patvirtintą Įstaigos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Įstaigos taryba (savivaldos institucija);
  • direktoriaus patvirtintą Įstaigos vykdomų programų įgyvendinimo planą, kuriam yra pritarusi Įstaigos taryba (savivaldos institucija) ir visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas).