Vidaus audito ataskaitos

2021 m. vidaus audito ataskaitos (pdf dokumentas)

2020 m. nepriklausomo auditoriaus išvada  (pdf dokumentas)

2019 m. vidaus audito ataskaitos (pdf dokumentas)

2018 m. vidaus audito ataskaita (pdf dokumentas)

2017 m. vidaus audito ataskaita (pdf dokumentas)