Virėjas

Mokymosi trukmė – 3 metai.
Mokymo programa vykdoma kartu su socialinių įgūdžių programa.
Minimalus reikalavimas išsilavinimui – nereglamentuotas (reikalavimų nėra).

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų dirbti
prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui. (Programa parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001))

Moksleiviai mokosi parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus, dirbti su aukštos temperatūros įrenginiais,  elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais ir įranga, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi, naudotis technologijos kortelėmis, valymo priemonėmis.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos virėjų klasėje ir maitinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.

Baigę ir įgiję virėjo kvalifikaciją, prižiūrimi aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų
maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.