Vykdomi projektai

Vasario 1 d. buvo pasirašytas susitarimas su Švietimo mainų paramos fondu dėl „Erasmus“ akreditacijos suteikimo ir įgyvendinimo. „Erasmus“ akreditacijos numeris – 2021-1-LT01-KA120-VET-000043756, galiojimo trukmė - nuo pasirašymo datos iki 2027-12-31.

Pasirašydama šį susitarimą, mūsų mokykla įgyja galimybę gauti finansavimą mobilumo projektams mokymosi tikslais tol, kol galioja ši akreditacija.
Tai puiki galimybė mūsų mokiniams ir darbuotojams išvykti tobulintis, įgyti naujų įgūdžių, dalintis savo žiniomis.